Tarieven

Het certificatieschema Maatlat Schoon Erf wordt beheerd door SMK. Voor financiering van de werkzaamheden worden afdrachten in rekening gebracht aan keurmerkhouders. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling en het beheer van de certificatieschema's, voorlichting en onderzoek. SMK is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

De tarieven bestaan uit eenmalige aanmeldingskosten voor nieuwe bedrijven onder certificatie en uit jaarlijkse afdrachten. Zowel de aanmeldingskosten als de jaarlijkse afdrachten worden door SMK - via de certificatie-instelling - bij de certificaathouder in rekening gebracht.

Deze tarieven zijn exclusief de kosten die de certificatie instellingen aan keurmerkhouders berekenen voor audit en certificering. Voor een indicatie van deze kosten kunt u een offerte vragen aan de certificatie instelling(en).

Tarieven Maatlat Schoon Erf 2021 ongewijzigd

SMK houdt voor 2021 de tarieven voor afdrachten van keurmerkhouders voor Maatlat Schoon Erf op hetzelfde niveau. Dit is mogelijk dankzij de verwachte verdere groei van het aantal keurmerkhouders voor de belangrijkste SMK-programma’s. De tarieven van Maatlat Schoon Erf blijven ongewijzigd t.o.v. 2020.