Procedure

Erven die in verband met de MIA-\Vamilregeling in aanmerking willen komen voor het certificaat Maatlat Schoon Erf worden door onafhankelijke certificatie instellingen gecontroleerd op basis van het certificatieschema.

U kunt zich overigens pas aanmelden voor de MIA-\Vamil-regeling, nadat het certificaat Maatlat Schoon Erf is behaald. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staan de voorwaarden van de fiscale regelingen beschreven.

Hoe werkt certificatie?

Voor de Maatlat Schoon Erf heeft SMK met certificatie instellingen een licentieovereenkomst gesloten. De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065).

Procedure

Voor certificering moet een bedrijf een aantal stappen volgen. Uitgebreide informatie over de specifieke eisen staan ook beschreven in het certificatieschema.

1. Optioneel

Via agriwijzer.nl kunt u vrijblijvend een erfscan doen. Op basis van het resultaat kunt besluit of u in aanmerking wil komen voor een gecertificeerd boerenerf.

2. Aanvraag offerte

Als u het erf wil laten certificeren dan kunt u bij verschillende certificatie instellingen een offerte aanvragen. De certificatie instellingen hebben daarvoor aanvraagformulieren beschikbaar.

3. Maak een account aan

Maak een account aan op Agriwijzer.nl om de ingevulde gegevens aan uw bedrijf te koppelen. Vul alle gegeven van uw erf in om de erftoets uit te voeren.

4. Aanmelding certificering

Als u de erftoets volledig heeft ingevuld, kunt u de certificatie instelling selecteren waarbij u een aanvraag wil indienen. De certificatie instelling sluit dan een contract met u af.

5. Toets voor erf ontwerpcertificaat door certificatie instelling

 De certificatie instelling controleert of uw erfontwerp voldoet aan de eisen.

Onderzoek van erf ontwerp
Certificatie moment als plan gereed is en via de digitale tool is uitgewerkt kan het erf online worden aangemeld voor certificering
Door middel van administratieve controle (offerte, verklaringen, erftekening/bestek, documentatie)
Resultaat erf ontwerpcertificaat

6. Toets voor erf certificaat door certificatie instelling

De certificatie instelling controleert of het opgeleverde erf voldoet aan de eisen. Het erf certificaat dient te zijn afgegeven binnen twee jaar na afgifte van het erf-ontwerpcertificaat.

Onderzoek van erf

Certificatie moment

Na oplevering en in gebruikname van het erf 
Door middel van
  • administratieve controle (facturen, verklaringen, erftekening/bestek, documentatie)
  • fysieke controle van voorzieningen op het erf (aanwezigheid, functioneren)
  • De aanmelding van de gegevens voor deze controle moet online plaatsvinden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevens van het ontwerp certificaat.
Resultaat erf certificaat

Het erf certificaat dient te zijn afgegeven binnen twee jaar na afgifte van het erf-ontwerpcertificaat.