Fiscale regelingen

Koppeling met regelingen

Het certificaat Maatlat Schoon Erf is niet automatisch gekoppeld aan MIA-\Vamilregeling van de overheid. 

SMK adviseert ondernemers die kiezen voor Maatlat Schoon Erf certificatie om in aanmerking te komen voor overheidsregelingen, te controleren of en met welke randvoorwaarden dit in de betreffende regelingen is opgenomen.

Datum investeringsverplichting MIA\Vamil
De versie van de Maatlat Schoon Erf die gehanteerd moet worden voor certificatie is afhankelijk van de datum waarop de investeringsverplichtingen worden aangegaan. De versie van de Maatlat Schoon Erf die op de datum van de investeringsverplichting van kracht is, is tevens de versie waarop het erf gecertificeerd dient te worden. Let op: de ondernemer moet zijn investeringen binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting melden voor de Mia\Vamil regeling bij RVO.

Meer informatie op de volgende websites: